Algemeen

Nosy
Dr. Van den Plas is al zeer lang gefascineerd door konijnen. Het figuurtje “Thumper” uit de Disney-klassieker “Bambi” zal daar zeker wel voor een deel toe bijgedragen hebben. Tijdens zijn studie evenwel vond hij de leerstof omtrent de geneeskunde der konijnen te beknopt om het daarbij te laten. Hij heeft zich daarna intensief bijgeschoold via congressen, puo’s en zelfstudie in de verschillende disciplines omtrent ziektes, behandelingen en gedrag bij de lagomorpha.
De meeste patiënten die naar hem worden doorverwezen hebben vaak zieketebeelden van intestinale aard zoals obstipatie, ileus (het “stilvallen” van de darmbewegingen), tympanie (overmatige gasvorming), problemen van caecale aard (blindedarm) enz.  Mondproblemen komen ook vaak voor. “Olifanten-tandjes” zijn daar een voorbeeld van. Tevens kan een verkeerde occlusie der kiezen een probleem vormen waardoor er geen normale slijtage van de wrijfoppervlakten mogelijk is en er alzo scherpe randen en haken kunnen ontstaan die op hun beurt het wangslijmvlies of de tong ernstig kunnen verwonden. De tandjes moeten dan dikwijls onder algehele narcose geremodelleerd worden. 
Proud
Sniff
Ook meer gespecialiseerde technieken zoals extracties van kiezen die abcessen veroorzaken worden uitgevoerd. Vaak wordt dan ook een deel van het aangetaste bot verwijderd of gecuretteerd. Het komt ook zelden voor dat de kies niet via de mondopening kan verwijderd worden en dan moet de aangetaste tand langs de buitenzijde via een opening in de wang benaderd worden. Een ander vaak voorkomend probleem dat we bij konijnen zien is de overvloedige traanvloei (epiphora) waarbij de doorlaatbaarheid van de traankanalen met contrastvloeistof onderzocht wordt. Dit gebeurt tevens onder sedatie.
Maar ook de meer courante technieken zoals bv. kastraties van de rammelaren en moeren alsook wondverzorgingen worden zeer regelmatig in de praktijk uitgevoerd. Al die ingrepen worden onder gedeeltelijke of volledige verdoving gedaan en dit gebeurt in de praktijk met zowel injectie- als gasanaesthesie. Wanneer een konijn via de eigen dierenarts naar ons wordt doorgestuurd wordt voor deze gevallen steeds een verslag opgemaakt ivm diagnose, behandeling en nazorg en dit wordt via post of per mail naar de doorverwijzende dierenarts opgestuurd.

Hi
Jonge nijntjes
            Konijnen zijn in feite meer een passie. Hij is helemaal weg van ze, van de kleine Nederlandse Hangoor Dwerg tot de grote Vlaamse reus. Het is voor hem telkens weer een enorme uitdaging om zijn patiëntjes “ erdoor te halen”. Dat al die gezonde “Thumpers” weer lekker hooi knabbelen en dartel in hun vertrouwde omgeving rondhuppelen geeft hem een intens gevoel van voldoening en dat is met geen pen te beschrijven…